Söwda merkeziniň konsepsiýasy dünýäde giňden kabul edilen söwda ýörelgelerinden juda tapawutlanýar. “Baş market” özüniň müşderileri bilen hemişe ýakyndan işleşýär. Bu düzgün söwda merkeziniň yzygiderli ýagdaýda ösdürilmegine getirýär. Söwda merkezindäki islendik üýteşiklik ýa-da özgerişlik müşderileriň islegleri bilen berk baglanyşyklydyr.


1400 kwadrat metr meýdany tutýan "Baş market" söwda merkezi ýerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýa-da GDA ýurtlaryndan, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan we Ýewropadan import edilen ýokary hilli önümleriň, şol sanda azyk önümleriniň, arassaçylyk esbaplarynyň, kosmetikanyň, öý hojalygy üçin niýetlenen harytlaryň we beýleki önümleriň ençeme görnüşini halka elýeterli bahadan hödürleýär.habarlaşmak üçin


Tel:(+993 12) 22-72-33              E-mail: bash-market@zip.tm

“Baş market” hojalyk jemgyýeti 2012-nji ýylda özüniň “Baş market” söwda merkezi bilen bilelikde döredildi. Özüniň ilkinji günlerinden bäri, "Baş market" söwda merkezi Türkmenistanyň bölek söwda bazarynda dürli görnüşdäki harytlary alyjylara elýeterli bahadan hödürläp, ýurduň ykdysady we sosial ösüşine özüniň saldamly goşandyny goşup gelýär.

ýerleşýän ýeri

"BaŞ MARKET" HOJALYK JEMGYÝETI