TM

ZIP Türkmenistan websaýty ýurduň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda, şol sanda iýmit we içgi, bölek we lomaý söwda, dokma senagaty pudaklarynda iş alyp barýan hyzmatdaş kompaniýalar toparyna internetdäki maglumat wekilçiligini edýär. Bu hyzmatdaş kompaniýalar özara bähbitli işewürlik gatnaşyklaryna itergi berip, bir maksada laýyk ösüş meýilnamalaryny goldaýarlar.